Sjung med oss!

Sjung med oss!


Önskar du att sjunga i en kör med höga ambitioner och med stor samhörighet, då ska du söka till Sånggripen!


För att göra detta tar du kontakt med oss genom att mejla:

insjungning@ostgotanation.se.  


Observera att insjungningar främst sker vid terminsstart!